Dashi Iri White Miso

This white Shinshu miso has dashi stock added.
NET WT. 26.4 oz. (750g)

Contains: soybeans